Select Page

Sử dụng sFTP và phpMyAdmin quản lý Manager Hosting WordPress

Sử dụng sFTP và phpMyAdmin quản lý Manager Hosting WordPress
This entry is part 6 of 7 in the series Hướng dẫn sử dụng Godaddy-WordPress Hosting

Ở các bài trước trong Series, các bạn đã biết cách sử dụng File Manager để quản lý tập tin trong WordPress. Bằng việc sử dụng Plugin cho phép bạn thao tác trực tiếp trên WordPress, Upload, DownLoad, Edit, Delete trực tiếp mà không cần phải vào Hosting Godaddy. 

 

Đó cũng là cách hay, nhưng bạn cần quan tâm đến cách khác có thể quản lý tập tin ngay trên Hosting. Việc này cho phép bạn sử dụng Hosting để quản lý tuyệt đối dữ liệu WordPress. Giúp bạn thao tác tốt hơn, có kỹ năng tốt hơn trong việc quản lý dữ liệu của mình.

 

Trong Hosting nào cũng có sFTP( hoặc FTP) và phpMyAdmin để quản lý dữ liệu Website của bạn, riêng về gói WordPress Hosting Godaddy thì hỗ trợ sFTP và phpMyAdmin để bạn quản lý WordPress được lưu trữ tại nhà cung cấp này.

1. sFTP VÀ CÁCH SỬ DỤNG

sFTP( Secure File Transfer Protocol) là một giao thức cho phép bạn quản lý dữ liệu, tập tin WordPress trên Hosting thông qua phần mềm trung gian.

 

Sử dụng sFTP: để sử dụng sFTP bạn cần một phần mềm hỗ trợ sự kết nối của bạn với Hosting, phần mềm được sử dụng là FileZilla để kết nối. Bạn hãy tải FileZilla và cài đặt như những phần mềm khác. Sau khi cài đặt, bạn hãy Open, giao diện như sau.

Giao diện và chức năng của FileZilla

 

Bây giờ cần thông số của sFTP để đăng nhập vào FileZilla, bạn hãy vào https://myh.godaddy.com đăng nhập tài khoản Godaddy. Truy cập WordPress được quản lý bạn sẽ thấy như sau, đây là thông số sFTP, PhyMyAdmin, và địa chỉ IP của Website WordPress.

Xem thông số sFTP

 

Bạn chọn View, và đây là tất cả thông số đang cần để sử dụng FileZilla, bao gồm Port( cổng mạng), sFTP User Name và Password. Bạn hãy chọn Show & Edit để hiển thị Password.

Thông số sFTP

 

Sử dụng thông số này và đăng nhập vào FileZilla, sau khi bạn đăng nhập vào FileZilla đây là tất cả dữ liệu đang sử dụng trên WordPress của bạn. Bạn có thể Edit, Delete, Upload hay Download dữ liệu qua lại giữa máy tính và Hosting.

Dữ liệu trên Hosting thông qua FileZilla

 

Các File khi chuyển Upload lên Hosting thông qua sFTP cần phải giải nén trước, sau đó hãy Upload nguyên tập tin vừa giải nén lên Hosting. Thư mục chúng ta thường dùng là .../wp-content/... để Upload Theme hay Plugin và cũng là thư mục chúng ta sẽ sử dụng nhiều. Tất nhiên, những thư mục gốc wp-adminwp-contentwp-includes bạn không được xóa tránh trường hợp Website không sử dụng được.

2. PHPMYADMIN VÀ CÁCH SỬ DỤNG

phpMyAdmin là một công cụ miễn phí được viết bằng PHP để xử lý và quản trị MySQL thông qua một trình duyệt web. phpMyAdmin có thể thực hiện nhiều tác vụ như tạo, sửa đổi hoặc xóa bỏ Database, bảng, các trường hoặc bản ghi; thực hiện báo cáo SQL; hoặc quản lý người dùng và cấp phép.

 

Sử dụng phpMyAdmin bằng cách đăng nhập tài khoản Hosting Godaddy và mục Setting của Hosting để xem các thông số đăng nhập phpMyAdmin.

Xem thông số phpMyAdmin

 

Sau khi chọn View bạn sẽ có tất cả các thông số để Login phpMyAdmin để tiến hành xem xét, chỉnh sửa hay BackUp với phpMyAdmin. Truy cập link theo hình bên dưới, sẽ mở ra tab mới để vào phpMyAdmin.

Thông số để truy cập phpMyAdmin

 

Và đây là tất cả dữ liệu của bạn được xem trong phpMyAdmin, bây giờ bạn có thể Edit, Delete, BackUp Database, hoặc Upload file trực tiếp liên quan đến Database của bạn.

Tất cả dữ liệu trên phpMyAdmin

3. LỜI KẾT

Như vậy, ngoài sử dụng Plugin File Manager, chúng ta còn sFTP và phpMyAdmin để quản lý tập tin trên WordPress. Việc sử dụng này giúp bạn có nhiều cách hơn trong việc quản lý và hy vọng bạn thành công với sFTP và phpMyAdmin.

Series Navigation<< WordPress Hosting Godaddy- Chuyển dữ liệu sẵn có về Manager HostingHosting Godaddy- BackUp/ Sao lưu dữ liệu trên Manager Hosting Godaddy >>

About The Author

Rain Nguyen

Tôi là Rain, người sáng lập và là biên tập viên của blog RN DOT COM. Tôi làm việc để xây dựng một cộng đồng vững mạnh bằng cách hướng dẫn mọi người viết blog kiếm tiền, xây dựng hệ thống kinh doanh của chính mình qua hệ thống bài viết của tôi. Nếu bạn thấy bài viết nào đó hay, hãy chia sẻ nó như một cách giúp tôi hỗ trợ những ai đang khao khát như bạn. I love all my friends!

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tùy chọn tìm kiếm tên miền