Bạn muốn ?

Nếu bạn là blogger mới bắt đầu, bạn đang ở đúng nơi. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy các bài viết hữu ích và bài viết gần đây nhất của tôi về cách bắt đầu một blog.

bắt đầu ở đây!

Những bài viết mới nhất trên blog!

Tài nguyên blog được đề xuất

Tài nguyên và công cụ được đề xuất

Danh sách các tài nguyên blog được đề xuất mà tôi đã và đang sử dụng( trong hầu hết trường hợp) hoặc từ nhiều người mà tôi tin tưởng.

Nền tảng Blog

– Hosting

– Blog Thiết kế / Chủ đề

– Công cụ thiết kế đồ họa

– Công cụ và Dịch vụ Tiếp thị Email

– Công cụ Quản lý Truyền thông Xã hội

– Các công cụ cho Năng suất và Quản lý Nhóm

– Kiếm tiền trên Blog và hơn thế nữa…

Nhận lời khuyên, mẹo và hướng dẫn về blog

Hàng tuần chúng tôi sẽ gửi cho bạn lời khuyên về blog, các mẹo và hướng dẫn chuyên sâu. Đây là Fanpage chính thức từ Facebook, kết nối với tôi tại đây.