Select Page

Origin Server- Nguyên tắc hoạt động của máy chủ gốc

Origin Server- Nguyên tắc hoạt động của máy chủ gốc

Origin Server là gì?

Origin server là máy chủ gốc dùng để xử lý các truy cập gửi từ máy khách thông qua giao thức HTTP. Các truy cập HTTP thường gửi từ trình duyệt web trên máy tính cá nhân. Origin Server có thể được sử dụng để để cập tới 2 khía cạnh là phần cứng hoặc phần mềm.

Với khía cạnh phần cứng, về bản chất cũng là 1 loại máy chủ giống như các máy chủ khác, tuy nhiên máy chủ này cần phải được cài đặt ít nhất một phần mềm giúp xử lý các truy cập gửi tới thông qua giao thức HTTP.

Phần mềm được sử dụng phổ biến hiện nay trên Origin Server gồm có Apache, Nginx. Ngoài ra còn có các phần mềm được sử dụng trên máy chủ gốc khác như Unicorn, IIS hay Node.js. Tất cả các phần mềm được sử dụng trên origin server như Apache hay Nginx… được gọi là phần mềm HTTP origin server.

Ở phần lõi của máy chủ gốc là một dịch vụ web phục vụ nội dung static bằng cách tải một tập tin từ đĩa và chuyển nó lên mạng, đến một người sử dụng trình duyệt web. Sự trao đổi được thực hiện gián tiếp thông qua một trình duyệt và một máy chủ kết nối tới một thiết bị khác sử dụng HTTP.

Nhiệm vụ Origin server

Mục đích của origin server là xử lý và đáp ứng yêu cầu internet đến từ các yêu cầu của máy khách. Khái niệm máy chủ gốc thường được sử dụng kết hợp với khái niệm máy chủ cạnh hoặc máy chủ lưu trữ bộ nhớ đệm. Ở cốt lõi của nó, một origin server là một máy tính chạy một hoặc nhiều chương trình được thiết kế để lắng nghe và xử lý các yêu cầu Internet đến. Máy chủ gốc có thể đảm nhận trách nhiệm phục vụ cho nội dung cho một tài sản Internet chẳng hạn như một trang web, với điều kiện là lưu lượng truy cập không vượt quá khả năng xử lý của máy chủ và độ trễ không phải là mối quan tâm chính.

Khoảng cách vật lý giữa máy chủ gốc và máy khách đang yêu cầu sẽ tăng độ trễ cho kết nối, tăng thời gian cần thiết cho một tài nguyên Internet như trang web được tải. Thời gian quay vòng round-trip time(RTT) giữa máy khách và máy chủ gốc.

Nguyên tắc hoạt động của Origin Server

Origin server là máy chủ gốc có dung lượng lớn, tốc độ cao, được dùng để lưu trữ thông tin như một ngân hàng dữ liệu, chứa những website đã được thiết kế cùng với những thông tin liên quan khác như: mã Script, chương trình, file Multimedia.

Máy chủ gốc có khả năng gửi đến máy khách một hay nhiều trang Web thông qua môi trường Internet trên giao thức HTTP. Tất cả các origin server đều có một địa chỉ IP (IP Address) hoặc là một Domain Name. Giả sử, khi đánh vào thanh Address trên trình duyệt của bạn một dòng http://www.abc.com sau đó gõ phím Enter, chúng ta đã gửi một yêu cầu đến một Server có Domain Name là www.abc.com. Server này sẽ tìm trang Web có tên là index.html rồi gửi nó đến trình duyệt đang yêu cầu.

Bất kỳ máy tính nào cũng có thể trở thành một Origin Server bởi chỉ cần cài đặt lên máy tính một chương trình phần mềm Server Software và sau đó kết nối vào Internet. Khi máy tính của chúng ta kết nối như một Origin Server và gửi đến yêu cầu truy cập các thông tin từ một trang Web nào đó, Web Server Software sẽ nhận yêu cầu và gửi lại cho chúng ta.

Như những phần mềm được cài đặt trên máy tính của chúng ta, Web Server Software cũng chỉ là một ứng dụng phần mềm. Nó được cài đặt, và chạy trên máy tính dùng làm Origin Server, nhờ có chương trình này mà người sử dụng có thể truy cập đến các thông tin của trang Web từ một máy tính khác ở trên Internet.

Web Server Software còn có thể được tích hợp với CSDL (Database), hay điều khiển việc kết nối vào CSDL để có thể truy cập và truy xuất thông tin từ CSDL lên các trang Web và truyền tải chúng đến người dùng. Origin Server phải hoạt động liên tục 24/24 giờ, 7 ngày một tuần và 365 ngày một năm, để phục vụ cho việc cung cấp thông tin trực tuyến.

Và tất nhiên,vị trí đặt server đóng vai trò quan trọng trong chất lượng và tốc độ lưu chuyển thông tin từ server và máy tính truy cập.

About The Author

Rain Nguyen

Tôi là Rain, người sáng lập và là biên tập viên của blog RN DOT COM. Tôi làm việc để xây dựng một cộng đồng vững mạnh bằng cách hướng dẫn mọi người viết blog kiếm tiền, xây dựng hệ thống kinh doanh của chính mình qua hệ thống bài viết của tôi. Nếu bạn thấy bài viết nào đó hay, hãy chia sẻ nó như một cách giúp tôi hỗ trợ những ai đang khao khát như bạn. I love all my friends!

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *