Select Page

Giới thiệu về mạng blog( Blog Network)

Để tồn tại và phát triển, các blogger tự tổ chức và nhóm lại với nhau theo một tổ chức- Blog Network( mạng blog). Với nhiều mục đích khác nhau, nhưng hầu hết mạng blog đều mang đến kiến thức và nhằm giải quyết khó khăn cho blogger trong cộng đồng. Được liên kết với nhau dưới một tên hoặc biễu ngữ chung.

Sự nổi bật và lâu dài nhất của các mạng blog hiện tại là Gawker Media và Weblogs Inc. Cả hai có nhiều blog với lưu lượng truy cập lớn và các mô hình kinh doanh khiến họ trở thành một trong những doanh nghiệp khá lớn và có lợi nhuận.

Các mạng blog thực sự có nhiều cấu hình khác nhau, từ rất lớn với một số lượng lớn các blog với một loạt các chủ đề, thông qua các mạng rất nhỏ và tập trung chặt chẽ đang nhắm mục tiêu chủ đề thích hợp nhỏ hơn. Tôi sẽ không nói về ưu điểm và khuyết điểm của họ nhưng tôi muốn khám phá một câu hỏi phổ biến của độc giả RN DOT COM là :

Lợi ích và chi phí khi tham gia một blog network là gì?

Theo kinh nghiệm của tôi( người điều hành một blog độc lập), chắc chắn có những lợi ích thực và chi phí khi cần được cân nhắc cẩn thận trước khi tham gia một mạng lưới blog. Trong thời gian tới, tôi muốn viết vài bài đăng khám phá về chủ đề này, cụ thể:

» Tại sạo bạn nên tham gia một mạng blog?

» Tại sao bạn không nên tham gia mạng blog?

Rõ ràng là tôi có một số quan điểm cần làm rõ với chủ đề mạng lưới blog, tất nhiên tôi vẫn sẽ mời bạn tham gia cùng dù bạn là ai( blogger độc lập hay thành viên của một blog network nào đó).

About The Author

Rain Nguyen

Tôi là Rain, người sáng lập và là biên tập viên của blog RN DOT COM. Tôi làm việc để xây dựng một cộng đồng vững mạnh bằng cách hướng dẫn mọi người viết blog kiếm tiền, xây dựng hệ thống kinh doanh của chính mình qua hệ thống bài viết của tôi. Nếu bạn thấy bài viết nào đó hay, hãy chia sẻ nó như một cách giúp tôi hỗ trợ những ai đang khao khát như bạn. I love all my friends!

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tùy chọn tìm kiếm tên miền