Select Page

Browser Cache- Bộ nhớ đệm của trình duyệt

Browser Cache- Bộ nhớ đệm của trình duyệt

Browser cache là gì?

Browser cache là bộ nhớ đệm trình duyệt của khách truy cập khi tải xuống các tài nguyên trên trang web của chúng ta( tệp HTML, tệp JavaScript và hình ảnh) vào local drive của họ. Điều này tăng tốc độ page load time trong lần truy cập tiếp theo và giảm việc sử dụng băng thông.

Quy trình này được điều chỉnh bởi chính sách nội bộ của trình duyệt, cho biết các tài nguyên cần lưu trữ và khoảng thời gian nào. Với tư cách là chủ sở hữu trang web, chúng ta có một số quyền kiểm soát chính sách này thông qua HTTP cache headers, cụ thể là Cache- Control và Etag.

Cache Control có một tham số, bao gồm Time to Live(TTL), chúng ta có thể sử dụng để xác định thời gian lưu trữ tài nguyên trong bộ nhớ cache của trình duyệt trước khi hết hạn.

Tiêu đề Etag cho phép chúng ta xác định một phiên bản cụ thể của một tài nguyên, ví dụ: Etag:”pub1259380237 ;gz”,. Khi trình duyệt nhận được tiêu đề Etag, nó sẽ được kiểm tra so với giá trị Etag trong bộ nhớ cache. Một kết hợp chỉ ra rằng một tài nguyên có thể từ browser cache của trình duyệt địa phương. Nếu không, tài nguyên được yêu cầu phải được tải từ máy chủ.

Kiểm soát của người dùng

Với trình duyệt, người dùng thường có các tùy chọn sau để ảnh hưởng đến chức năng của browser cache thông qua các cài đặt cấu hình hoặc các tương tác:

  • Đặt kích thước tối đa của không gian đĩa cứng; ở số không, không có bộ nhớ đệm xảy ra.
  • Nhớ trang hiện tại từ máy chủ (bao gồm URL có thể nhìn thấy trong thanh địa chỉ, trang đơn hoặc đồ hoạ).
  • Nhớ lại trang hiện tại và tất cả các tài nguyên của nó (hình ảnh, tập lệnh, kiểu, vv) (thường chỉ là các trang HTML ).
  • Trỏ toàn bộ bộ nhớ cache, cũng có thể chỉ dành cho tất cả các tài nguyên của một tên miền cụ thể (trang hiện tại).
  • Vào cuối (hoặc cách khác ở phần đầu) của mỗi phiên, hãy xả toàn bộ bộ nhớ cache.
  • Đặt độ tuổi tối đa cho tài nguyên.

Máy chủ Proxy

Việc lưu trữ máy chủ proxy khác với browser cache của trình duyệt trong trang web đó được lưu trữ trong các máy chủ trung gian, thay vì trên các local drive của khách truy cập. Kết quả là một bản sao của tài nguyên đã được lưu trong bộ nhớ cache được phục vụ cho nhiều khách truy cập. Sự tươi mát được đảm bảo thông qua chính sách lưu trữ của máy chủ và dựa vào thông tin định kỳ giữa proxy server và origin server.

Browser Cahe và Proxy Server

Ví dụ: khi khách truy cập truy cập vào mộtbài viết có hình ảnh, máy chủ proxy sẽ tìm kiếm hình ảnh trong bộ nhớ cache. Nếu đây là lần đầu tiên hình ảnh được truy cập, máy chủ cần yêu cầu nó từ origin server. Lần tiếp theo bài viết được truy cập từ máy chủ proxy – bởi bất kỳ khách truy cập nào – hình ảnh này sẽ có sẵn trong bộ nhớ cache proxy.

Mặc dù browser cache của trình duyệt gần như được kiểm soát hoàn toàn bởi người dùng và có thể bị xóa hoặc sửa đổi theo ý thích, việc lưu trữ máy chủ proxy xảy ra ở phía CDN. Điều này cung cấp cho bạn mức độ kiểm soát và tính linh hoạt cao hơn khi tài nguyên được lưu trữ, bao gồm phần mềm sử dụng các thuật toán thông minh để theo dõi việc sử dụng tài nguyên và xác định cơ hội để lưu trữ dynamic file.

Đó là cách tốt nhất để điều chỉnh cả browser cache và bộ nhớ đệm proxy server. Bộ nhớ cache proxy có thể giúp trong các tình huống phức tạp hơn, chẳng hạn như xử lý các tài nguyên động hoặc thường xuyên cập nhật; khi một tài nguyên đã hết hạn; hoặc khi bộ nhớ cache của trình duyệt đã được xóa.

About The Author

Rain Nguyen

Tôi là Rain, người sáng lập và là biên tập viên của blog RN DOT COM. Tôi làm việc để xây dựng một cộng đồng vững mạnh bằng cách hướng dẫn mọi người viết blog kiếm tiền, xây dựng hệ thống kinh doanh của chính mình qua hệ thống bài viết của tôi. Nếu bạn thấy bài viết nào đó hay, hãy chia sẻ nó như một cách giúp tôi hỗ trợ những ai đang khao khát như bạn. I love all my friends!

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *