Select Page

Tác giả: Rain Nguyen

17 thuật ngữ dùng trong Affiliate Marketing

Kiếm tiền online với Affiliate marketing-tiếp thị liên kết là bạn quảng bá sản phẩm cho nhà sản xuất và bạn nhận được hoa hồng khi nhà sản xuất bán được hàng hóa nhờ vào công của bạn khi quảng bá trên internet. Có vẻ như bạn làm nhân viên tiếp thị bán hàng ấy nhỉ. Không sai, bạn sẽ tiếp thị sản phẩm và nhận hoa hồng nếu bán được hàng hóa mọi việc còn lại advertisers sẽ lo liệu.

Read More

Tùy chọn tìm kiếm tên miền