Select Page

Giới thiệu về TrackBacks

Tôi biết nhiều blogger gặp phải vấn đề về trackbacks khi nhận được thông báo trong phần tương tác với độc giả dưới mỗi bài đăng. Và nhiều người trong số họ hoàn toàn bối rối, họ sợ chấp nhận trackbacks sẽ sai ở điểm nào đó, blog...

Read More
Loading

Tùy chọn tìm kiếm tên miền